افزایش تولید کاتد مس

تولید کاتد مس در هفت ماهه امسال با رشد ۶ درصد در مقایسه با مدت مشابه پارسال به رقم ۱۶۲ هزار و ۷۳۰ تن رسید که توسط واحدهای پالایشگاه و لیچینگ سرچشمه و میدوک کرمان تولید شد.

برپایه داده‌های مورد بررسی واحدهای یاد شده، تولید واحد لیچینگ مس میدوک در هفت ماهه امسال به رقم ۵۸ هزار و ۶۶۰ تن رسید که رشد ۱۴ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت کرد.

ضمن اینکه مس میدوک در بخش پالایشگاه در مهرماه با رقم هشت هزار و ۲۷۶ تن در مقایسه با ماه مشابه در سال ۹۸ افزایش هشت درصدی داشت که بیشترین رشد را ثبت کرد.

 

رشد ۱۲ درصدی آند

 

آمارهای مورد بررسی گویای آن است که در دوره این گزارش، تولید مس آند به رقم ۲۰۵ هزار و ۱۱۰ تن رسید که نسبت به هفت ماهه ابتدایی پارسال ۱۲ درصد افزایش بازدهی را نشان می‌دهد.

 

مهرماه ۹۹ واحدهای مس سرچشمه و خاتون‌آباد (کرمان) ۲۵ هزار و ۵۷۴ تن آند تولید کردند که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۳۲ درصد رشد دارد.

 

گذر تولید کنسانتره مس از رقم ۷۰۶.۸ هزار تن

تولید کنسانتره مس در دوره هفت ماهه امسال به رقم ۷۰۶ هزار و ۸۱۶ تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ افزایش دو درصدی نشان می‌دهد. این امر حاصل عملکرد واحدهای تغلیظ مس میدوک، سونگون (آذربایجان شرقی)، سرچشمه ، چهل کوره ( سیستان و بلوچستان)، مزرعه (آذربایجان شرقی) و ۵۰۰ تنی بود.

میزان کنسانتره مس تولیدی در مهرماه امسال در واحدهای مورد بررسی حاکی از تولید ۱۰۷ هزار و ۱۹۲ تن است که در مقایسه با ماه مشابه پارسال رشد پنج درصدی را ثبت کرد.

هفت ماهه امسال ۱۰۲ میلیون و ۹۱۶ هزار تن سنگ مس از معادن مربوطه استخراج شد که نسبت به برنامه پیش‌بینی شده برای امسال افزایش سه درصدی دارد.

همچنین تولید کاتد مس در ۶ ماهه امسال افزون بر ۱۳۹ هزار و ۸۹۹ تن بود که نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ افزایش ۶ درصدی داشت.

تولید کاتد مس در هفت ماهه امسال با رشد ۶ درصد در مقایسه با مدت مشابه پارسال به رقم ۱۶۲ هزار و ۷۳۰ تن رسید که توسط واحدهای پالایشگاه و لیچینگ سرچشمه و میدوک کرمان تولید شد.

برپایه داده‌های مورد بررسی واحدهای یاد شده، تولید واحد لیچینگ مس میدوک در هفت ماهه امسال به رقم ۵۸ هزار و ۶۶۰ تن رسید که رشد ۱۴ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت کرد.

ضمن اینکه مس میدوک در بخش پالایشگاه در مهرماه با رقم هشت هزار و ۲۷۶ تن در مقایسه با ماه مشابه در سال ۹۸ افزایش هشت درصدی داشت که بیشترین رشد را ثبت کرد.

رشد ۱۲ درصدی آند

آمارهای مورد بررسی گویای آن است که در دوره این گزارش، تولید مس آند به رقم ۲۰۵ هزار و ۱۱۰ تن رسید که نسبت به هفت ماهه ابتدایی پارسال ۱۲ درصد افزایش بازدهی را نشان می‌دهد.

مهرماه ۹۹ واحدهای مس سرچشمه و خاتون‌آباد (کرمان) ۲۵ هزار و ۵۷۴ تن آند تولید کردند که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۳۲ درصد رشد دارد.

گذر تولید کنسانتره مس از رقم ۷۰۶.۸ هزار تن

تولید کنسانتره مس در دوره هفت ماهه امسال به رقم ۷۰۶ هزار و ۸۱۶ تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ افزایش دو درصدی نشان می‌دهد. این امر حاصل عملکرد واحدهای تغلیظ مس میدوک، سونگون (آذربایجان شرقی)، سرچشمه ، چهل کوره ( سیستان و بلوچستان)، مزرعه (آذربایجان شرقی) و ۵۰۰ تنی بود.

میزان کنسانتره مس تولیدی در مهرماه امسال در واحدهای مورد بررسی حاکی از تولید ۱۰۷ هزار و ۱۹۲ تن است که در مقایسه با ماه مشابه پارسال رشد پنج درصدی را ثبت کرد.

هفت ماهه امسال ۱۰۲ میلیون و ۹۱۶ هزار تن سنگ مس از معادن مربوطه استخراج شد که نسبت به برنامه پیش‌بینی شده برای امسال افزایش سه درصدی دارد.

همچنین تولید کاتد مس در ۶ ماهه امسال افزون بر ۱۳۹ هزار و ۸۹۹ تن بود که نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ افزایش ۶ درصدی داشت.

دیدگاهتان را بنویسید